INOVATÍVNE riešenia pre vaše požiadavky. 


 VYSOKO-KVALITNÉ         PROJEKTOVANIE

Ako základný kameň kvalitne vykonanej inštalácie ponúkame našim klientom prípravu projektov s tímom kvalifikovaných odborníkov. Naši projektanti sú oficiálnymi členmi slovenskej komory stavebných inžinierov a svoje diela prispôsobujú požiadavkám klienta v súlade s technickými normami a platnou legislatívou. Intenzívna spolupráca so zákazníkom sa završuje nájdením najlepšieho riešenia daného investičného zámeru s ohľadom nielen na prvotnú investíciu, ale aj na dlhodobé užívanie. Pri projekčnej činnosti zabezpečujeme komunikáciu so všetkými dotknutými stranami. Do projektov vkladáme kvalitu, odbornosť, prehľadnosť a inováciu.


 MODERNÉ               ELEKTROINŠTALÁCIE 

Inteligentný dom alebo aj SMART HOME naplnený inováciami vám prinesie luxus a bezpečnosť do vášho domova. Inteligentný dom nie je iba o úspore, ale aj o bezpečí a komforte, ktorý vám vie inteligentná inštalácia priniesť. 

Poskytujeme vám návrh, realizáciu aj odborné poradenstvo pri výbere inteligentných systémov do domácnosti a ich vzájomnú kompatibilitu. Ak zvažujete dať svojmu domovu "rozum", neváhajte nás kontaktovať a radi vám bližšie špecifikujeme a ukážeme možnosti konfigurácie vášho nového domova.


 ODBORNÉ                             PREHLIADKY A SKÚŠKY

Sféra, v ktorej podnikáme, je veľmi závislá od odbornosti, technickej znalosti a schopnosti riešiť danú problematiku. Preto ponúkame poradenstvo v oblasti inovácii, elektromobility, analýzy sietí alebo auditu elektroinštalácií, náš tím odborníkov je tu pre vás. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva vždy v stanovených lehotách a podľa bezpečnostných požiadaviek. 

Pravidelné skúšky, cloudové úložisko, notifikácie pred skončením platnosti revízie prostredníctvom aplikácie. Väčší prehľad v problematickej oblasti vám pomôže v rozhodovacích procesoch a spolu tak môžeme docieliť vašu maximálnu spokojnosť. 


- SMART DESIGN - INNOVATIVE SOLUTIONS - PROFESSIONAL REVISION -