Na prvom mieste je pre nás vždy klient - Vy. Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou.

SELECTRA s.r.o.

Mierová 103, 821 05

Bratislava - Ružinov

Slovenská republika

+421 907 393 563

info@selectra.sk

SELECTRA s.r.o. - odštěpný závod

Pobřežní 249/46, 186 00 

Praha - Karlín

Česká republika

+421 908 927 686

info@selectra.sk


FAKTURAČNÉ ÚDAJE


SELECTRA s.r.o.
Mierová 103, 821 05, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50 918 559
DIČ: 212 053 8453
IČ DPH: SK 212 053 8453

telefón: +421 907 393 563
e-mail: info@selectra.sk

Bankové spojenie pre platby
SK60 1100 0000 0029 4904 1342

SELECTRA SMART DESIGN s.r.o.
Mierová 103, 821 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 52 960 943
DIČ: 212 119 3987
IČ DPH: SK 212 119 3987

telefón: +421 908 927 686
e-mail: kusy@selectra.sk

Bankové spojenie pre platby
SK87 1100 0000 0029 4708 3493

SELECTRA s.r.o. - odštěpný závod
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha
Česká republika

IČO: 14 023 474
DIČ: CZ 685 751 374


telefón: +421 908 927 686
e-mail: info@selectra.sk

Bankové spojenie pre platby
CZ90 2700 0000 0014 6662 1006