FOTOVOLTIKA


Od odvodzovacieho základu - názvu fyz. jednotky volt - sa tvorí príponou -ický vzťahové prídavné meno voltický a podobne sa tvorí aj prídavné meno fotovoltický, čiže fotovolt + ický = fotovoltický. V takejto podobe je prídavné meno fotovoltický spracované nielen v takzvanom akademickom Slovníku cudzích slov, ale aj vo Veľkom slovníku cudzích slov. Z toho istého odvodzovacieho základu (fotovolt) je utvorené príponou -ika aj pomenovanie odboru - podstatné meno fotovoltika.

Čo sa týka pomenovania odboru skúmajúceho princípy výroby elektriny zo slnečnej energie, v angličtine sa stretávame s dvoma podobami podstatného mena, photovoltaics aj photovoltics, v slovenčine odporúčame používať podobu fotovoltika.


FOTOVOLTIKA PRE FIRMY

Fotovoltické elektrárne pre malé a stredné haly s odporúčaním na úsporu energie v prevádzkach s vysokou finančnou náročnosťou platby za energie. V prípade záujmu vám odporučíme a pripravíme vhodné riešenie. Ponúkame obhliadku aktuálneho stavu objektu, elektrickej siete, návrh riešenia s dôrazom na budúce potreby a inovatívne riešenia.

FOTOVOLTIKA PRE DOMÁCNOSTI

Štandardné riešenie fotovoltického systému pre rodinný dom s vlastnou batériou ale aj individuálne návrhy pre zákazníkov so špecifickými podmienkami pre montáž fotovoltického systému. Pošlite nám pár informácii a my vám pripravíme návrh najvýhodnejšieho riešenia spolu s cenovou kalkuláciou a následnou realizáciou.